Huisregels

 

HUISREGELEMENT

De werker mag te allen tijde een cliënt weigeren of een bepaalde seksuele handeling afwijzen.
De werker mag onder geen enkel omstandigheid verplicht worden tot onveilige seks.
De werker mag niet verplicht worden gesteld alcohol of drugs te gebruiken.
Binnen het aanbod van dienstverlening wordt alleen gewerkt volgens de hygiënelijnen voor
sexinrichtingen.
De eigenaar en/of exploitant stelt de werker ten alle tijden in de gelegenheid zich te laten
onderzoeken en behandelen op Soa en dit wordt ook gestimuleerd.
Als u onder invloed bent van alcohol of drugs, dan kunnen wij u ten alle tijden weigeren en/of
verzoeken het pand te verlaten.

*****************************************************

HOUSE RULES

The worker may refuse at any time a client or reject a particular sexual act.
The worker should under no circumstances be obliged to unsafe sex.
The worker should not be allowed to use alcohol or drugs mandatory.
Within the range of services only work according to the hygiene lines sexinrichtingen.
The owner and / or operator shall notify the worker at all times the opportunity to be examined
and treated at Soa and this is encouraged.
We can If you are under the influence of alcohol or drugs, you refuse all times at and /
or requests to leave the property.

Chat openen